Verminderen emissie in glastuinbouw

Glastuinbouw 430.jpg
Samen met de glastuinbouw emissies naar het oppervlaktewater, grondwater en riool verminderen. Dit doen we in het programma DuurSaam Glashelder. Inmiddels hebben 61 tuinders een bedrijfswaterscan laten uitvoeren.

Verminderen van emissies

Het programma DuurSaam Glashelder ondersteunt de glastuinbouwbedrijven in de gebieden van waterschap Hunze en Aa’s en Vechtstromen bij het verminderen van emissies in het oppervlaktewater, grondwater en riool.
 
Uit onderzoek blijkt namelijk dat in glastuinbouwgebieden regelmatig te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten worden aangetroffen in het oppervlaktewater.

Bedrijfswaterscan

Een belangrijk onderdeel binnen DuurSaam Glashelder, is de uitvoering van een onafhankelijke bedrijfswaterscan. Deze scan geeft inzicht in de waterstromen op de verschillende bedrijven en resulteert in een praktisch plan van aanpak. Bovendien krijgen deelnemende tuinders een overzicht van eventuele maatregelen die ze kunnen nemen. Het doel? In de toekomst voldoen aan de wet- en regelgeving. Inmiddels hebben 61 tuinders een bedrijfswaterscan laten uitvoeren.
 
Naast de bedrijfswaterscan zijn er nog 6 andere projecten waaronder natrium-arm gietwater en kennisbundeling. Meer informatie vindt u via www.duursaamglashelder.nl.
 
Waterschap Hunze en Aa’s werkt in DuurSaam Glashelder samen met de gemeenten Emmen, Midden-Groningen de provincies Groningen en Drenthe. Ook het waterschap Vechtromen en LTO Glaskracht zijn één van de partners. Het project loopt tot en met 2021.

 

Volg ons op

Verminderen emissie in glastuinbouw