Extreme zomer

drentse aa- eind zomer_430.jpg
Decennialang was het weer niet zo extreem als afgelopen zomer. Het was extreem droog. Daar waar we konden zorgden we voor wateraanvoer. We plaatsten extra noodpompen om het water op de juiste plekken te krijgen.

Beregeningsverbod

Toch konden we niet voorkomen dat we een beregeningsverbod moesten afkondigen in een deel van de Drentse Veenkoloniën, het gebied Veenmarken. Dit verbod was noodzakelijk omdat we het zomerpeil in het gebied niet konden handhaven. Dit had te maken met de grote hoeveelheid beregenaars.

Toekomst

De voorspellingen zijn dat we in de toekomst meer van deze droge zomers kunnen verwachten. Een andere mogelijkheid voor beregenen vanuit oppervlaktewater is het beregenen vanuit een grondwaterbron. Wilt u daarover meer weten? Lees dan het artikel over grondwaterputten.
 

 

Volg ons op

Extreme zomer