Duurzame bollenteelt Drentsche Aa-gebied

IMG_0654_430.jpg
Bollentelers willen een bijdrage leveren aan de verbetering van de waterkwaliteit in het stroomgebied van de Drentsche Aa. De bollentelers willen emissie van gewasbeschermingsmiddelen richting het oppervlakte- en grondwater verminderen.
 
De bollentelers willen investeren in verschillende technieken om deze doelstelling te halen. Door middel van een toekenning van subsidie vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) kan dit gerealiseerd worden.

Uniek stroomgebied

De Drentsche Aa vormt met haar zijtakken een uniek stroomgebied. Uit de Drentsche Aa wordt namelijk jaarlijks zeven miljard liter water gewonnen voor de bereiding van drinkwater voor de stad Groningen. Om deze bron ook voor de toekomst zeker te stellen is het noodzakelijk dat alle gebiedspartijen (landbouw, gemeenten, bedrijven en bewoners) vervuiling van het water voorkomen.

Emissie terugdringen

In het stroomgebied van de Drentsche Aa gebruiken onder andere de bollentelers gewasbeschermingsmiddelen. Vijf van de acht bollentelers uit het gebied willen emissie van gewasbeschermingsmiddelen richting het oppervlakte- en grondwater verminderen door gebruik te maken van deze subsidieregeling. Dit willen ze doen door te investeren in spuittechnieken die drift terugdringen. Daarnaast willen ze investeren in mechanische onkruidbestrijding. En op die manier bijdragen aan een verbeterde waterkwaliteit. Dit geheel vindt plaats onder begeleiding van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en kennis- en adviesbureau CLM.
 
Het project richt zich op bollenteeltbedrijven met percelen in het stroomgebied van de Drentsche Aa in het beheergebied van waterschap Hunze en Aa’s.

Doelstelling DAW

Voor de komende jaren heeft LTO met de waterschappen voor het DAW op het gebied van verbetering waterkwaliteit de volgende doelstelling geformuleerd:
  • 80% van de knelpunten op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten opgelost in 2021;
  • 100% van de knelpunten opgelost in 2027.
Het hierboven beschreven project zal een bijdrage leveren aan het bereiken van deze doelstelling.

Volg ons op

Duurzame bollenteelt Drentsche Aa-gebied