Beregenen uit grondwater

beregenen348 226.jpg
Als uw bedrijf in de Veenkoloniën ligt bestaat de mogelijkheid om te beregenen met grondwater. De onttrekking leidt niet tot schade en het grondwater vult zich snel aan in de winter.

Keur

Meer informatie leest u in onze keur. Hier staan ook de algemene regels voor grondwateronttrekking Als u aan die algemene regels voldoet hoeft u geen vergunning aan te vragen. Dat scheelt u en ons veel extra werk. Voldoet u niet aan de algemene regels, dan vraagt u een vergunning aan via het Omgevingsloket online (OLO).

Buiten de Veenkoloniën

Buiten de Veenkoloniën is beregenen uit grondwater alleen toegestaan als er geen geschikt oppervlaktewater beschikbaar is om uit te beregenen. Het Drents plateau is echter weer een uitzondering op deze regel. Hier is in een groot gebied beregenen uit grondwater helemaal niet toegestaan voor gewone landbouw. Dit vanwege de vele natuurgebieden die hier voorkomen. De kaart met dit verbodsgebied staat ook in onze keur.

Volg ons op

Beregenen uit grondwater