Pilot Spaarwater bij familie Noordam

De familie Noordam werkt graag mee aan het project Spaarwater. Dit heeft vooral te maken met nieuwsgierigheid. Ze zijn benieuwd naar de resultaten. Bovendien gaat het bedrijf voor innovatie. Pieter verbouwt aardappelen, wintertarwe, wintergerst en suikerbieten. Hij mag niet uit de sloot beregenen in verband met bruinrot en kan geen bron slaan in verband met het zoute water. “De verzilting kan in de toekomst een probleem worden, dus werk ik graag mee”, licht Pieter toe.
 
Achter de boerderij is een perceel ingericht om te kijken wat de invloed van dit project is op de oogst. De pilot gaat nu het tweede seizoen in. Vorig jaar bleef de groei van de aardappels achter. Mogelijk zat er te weinig zuurstof in het water. Bovendien is het systeem aangelegd in te natte omstandigheden. Hier hebben de aardappelen van te lijden gehad.


                                                                                           Jetty en Pieter Noordam
 
Met Acacia water en aannemer Broere kijken ze naar aanpassingen om het proces te verbeteren. Door het water niet onder maar boven in de opvangtank te laten lopen, komt er meer beweging in het water en dus meer zuurstof. Daarnaast bekijken ze dit seizoen wat de invloed is van dagelijks een beetje water geven of om de dag iets meer water. Bovendien wil Pieter de aardappels dit jaar ook spuiten met het in de ondergrond opgeslagen zoete water. Het zogenaamde Spaarwater. Dit water is zachter dan kraanwater waardoor de gewasbeschermingsmiddelen beter opgenomen worden door de plant. Zo zijn er minder middelen nodig.
 
Eigenlijk is twee jaar voor deze pilot te kort. ”Vorig jaar was een leerjaar, waarop we verschillende aanpassingen hebben gedaan. Stel dat er dit jaar regelmatig regen valt, dan gebruiken we het systeem niet en kan je er nog niets over zeggen”, verklaart Pieter. “Het zou dus mooi zijn als de pilot wordt verlengd.”
Of hij na deze pilot daadwerkelijk over gaat op dit systeem weet hij nog niet. Dat is toch afhankelijk van de kosten. Het systeem is op deze manier nog te duur, maar als het goedkoper kan, dan ziet Pieter hierin zeker toekomst. “In een droog jaar is het interessant. Dan levert het iets op en tikt het ook echt aan. Met name voor de intensievere landbouw.”
 
“Verschillende mensen in mijn omgeving dachten dat ik door mee te doen aan dit project 1,5 miljoen kreeg. Maar dat is natuurlijk niet zo. Genoemd bedrag zijn de kosten van het totale project (dus ook van de andere drie Spaarwater pilots en van de tijd van ACACIA Water). Ik ontvang niets in contanten. Het gaat om de uitkomst van deze pilot. Die kan van grote waarde zijn. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn collega’s. Daarom werken wij graag mee”, besluit Pieter zijn verhaal.

Volg ons op

Pilot Spaarwater bij familie Noordam