Hoe voorkomt u plasvorming op uw perceel?

Een goede afwatering van uw percelen is goud waard. Toch is de praktijk soms weerbarstiger. Zoals na een periode met veel neerslag. Sommige agrariërs graven een geul om het water van het perceel af te voeren naar de sloot. In de nieuwsbrief van februari las u daar meer over.

Voorkomen is beter dan genezen

Het voorkómen van plasvorming en het dichtslempen van de grond is een betere optie. U kunt dan in het voorjaar ook eerder het land op.
Hoe voorkomt u plasvorming:
  • Na de oogst de grond grof lostrekken, zodat de grond optimaal water kan opnemen
  • Percelen egaliseren en laagtes opvullen
  • Inzaaien van groenbemesters
  • Zorgen voor een optimale afwatering door het aanleggen van drainage
  • Het onderhouden van de drainage
  • Het graven van een sloot in een diep deel van het perceel. Als u de sloot alleen op uw perceel graaft, dan is het niet nodig om deze sloot onder schouw te stellen

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de Toolbox emissiebeperking.

Voorkom beperking gewasbeschermingsmiddelen

Naast de voordelen die het u biedt, biedt het ook voordelen voor de waterkwaliteit. Het water uit de geulen bevat vaak nog voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Hoe meer van deze middelen in het oppervlaktewater komen, hoe groter de kans dat er beperkingen aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt gesteld. Daar zit u niet op te wachten. Daarom is werken aan een goede waterkwaliteit dus ook in uw eigen belang.

Herstel schade van gegraven geulen

Graaft u toch een geul? Denkt u er dan aan om de schade te herstellen? Om de veiligheid voor onze medewerkers te garanderen, voeren wij dit herstelwerk nu nog vaak zelf uit. De kosten hiervan komen voor rekening van de veroorzaker. Het gaat om schade aan maaipaden door gegraven geulen, maar ook sporen van machines en ingezakte taluds die hierdoor ontstaan. In de nieuwsbrief van februari leest u hoe u dit voorkomt.

Volg ons op

Hoe voorkomt u plasvorming op uw perceel?