Landbouwnieuwsbrief maart 2015

Pilot Spaarwater bij familie Noordam

De familie Noordam werkt graag mee aan het project Spaarwater. Dit heeft vooral te maken met nieuwsgierigheid. Ze zijn benieuwd naar de resultaten. Bovendien gaat het bedrijf voor innovatie.
Lees verder

________________________________

 Hoe voorkomt u plasvorming op uw perceel?

Een goede afwatering van uw percelen is goud waard. Toch is de praktijk soms weerbarstiger. Zoals na een periode met veel neerslag.
Lees verder
________________________________

Beregenen uit grondwater

Als uw bedrijf in de Veenkoloniën ligt bestaat de mogelijkheid om te beregenen met grondwater. Sinds januari 2012 is het toegestaan om in delen van de Veenkoloniën te beregenen uit grondwater.
Lees verder

________________________________

Vernieuwde site activiteitenbesluitagrarisch.nl

De website www.activiteitenbesluitagrarisch.nl  is nu een klein jaar online en wordt goed bezocht. Bezoekers keren na het eerste bezoek vaker terug en blijven ook langer op de site.
Lees verder
________________________________

Voldoet huidig mestbeleid aan normering?

De intensieve veehouderij in Nederland produceert grote hoeveelheden mest. Het gebruik van deze dierlijke mest zorgt soms voor te veel stikstof en fosfaat in bodem, grondwater en oppervlaktewater.
________________________________

Rapportage glastuinbouw over emissies naar water steeds beter

Stuur ook dit jaar tijdig, voor de wettelijke verplichte datum van 1 mei, uw milieurapportage naar de Uitvoeringsorganisatie (UO) .
Lees verder

Volg ons op

Landbouwnieuwsbrief maart 2015