Beregenen uit grondwater

Als uw bedrijf in de Veenkoloniën ligt bestaat de mogelijkheid om te beregenen met grondwater. Sinds januari 2012 is het toegestaan om in delen van de Veenkoloniën te beregenen uit grondwater. De gebieden waar dat mag staan op de bijgevoegde kaart in de rechterbalk aangegeven. Met een grondwatermodel is vastgesteld dat in deze gebieden grondwater kan worden onttrokken voor beregening, zonder dat dit schade toebrengt aan bebouwing en natuur of aan veengebieden.

Meer informatie leest u op onze website in onze keur. Ook de kaart is daarin opgenomen. In die keur staan ook de algemene regels voor grondwateronttrekking. Als u aan die algemene regels  voldoet hoeft u geen vergunning aan te vragen. Dat scheelt u en ons veel extra werk.Buiten de Veenkoloniën is beregenen uit grondwater alleen toegestaan als er geen geschikt oppervlaktewater beschikbaar is om uit te beregenen. Het Drents plateau is echter weer een uitzondering op deze regel. Hier is in een groot gebied beregenen uit grondwater helemaal niet toegestaan voor gewone landbouw. Dit vanwege de vele natuurgebieden die hier voorkomen. De kaart met dit verbodsgebied staat ook in onze keur.

De situatie met verschillende kaarten is nu soms nog wat verwarrend. We gaan daarom de komende jaren één kaart voor ons hele gebied maken waarop staat aangegeven waar men mag beregenen uit grondwater. Zodra die kaart klaar is plaatsen we die in deze nieuwsbrief.

Volg ons op

Beregenen uit grondwater