Project: grondig boeren met maïs

Dit project draagt bij aan een betere bodem- en waterkwaliteit. Er zijn nu vijf satellietbedrijven in het Drentsche Aa gebied die testen wat de (on)mogelijkheden zijn van deze manier van telen. De eigenaren van deze bedrijven zijn tevens ambassadeurs voor dit project. Zij kunnen vertellen wat het betekent voor hun bedrijf, wat het verschil is tussen de oude en nieuwe werkwijze en wat dit in de praktijk oplevert. Behoud en verbetering van bodemkwaliteit, waterkwaliteit, organische stof en bodemvruchtbaarheid staan centraal. De eerste resultaten laten zien dat het mogelijk is mét een blijvend goede opbrengst voor de teler.

Andere manier van denken én doen

Maïs heeft meer meststoffen nodig dan wettelijk is toegestaan. Dit vraagt van de agrariërs en loonwerkers een andere manier van denken én doen. Duurzamer telen van maïs vraagt om investeren in kennisontwikkeling en –toepassing. Maar ook investeringen in het machinepark zijn nodig. Deze manier van werken draagt bij aan minder uit- en afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het grond- en oppervlaktewater.

Proefboerderij Marwijksoord

We zetten ons samen met de betrokken partijen in om nieuwe teeltsystemen verder te onderzoeken en uit te dragen. In Marwijksoord is de proefboerderij van Wageningen UR Praktijkonderzoek Plant & Omgeving gevestigd. Een aantal proefvelden zijn ingericht voor dit project. De satellietbedrijven testen demo’s die op Marwijksoord zijn getest in de praktijk. De satellietbedrijven delen hun kennis en ervaringen met collega-agrariërs, het onderwijs en andere belanghebbenden.
Met het project Grondig boeren met maïs leveren landbouw, provincie, waterschap  en betrokken partijen een goede bijdrage aan een duurzame samenleving voor nu en later. In het filmpje ziet u er meer over https://www.youtube.com/watch?v=dL9jlJ4bT6A

Volg ons op

Project: grondig boeren met maïs