Drinkwater uit de Drentsche Aa

Veel mensen kennen het Drentsche Aa gebied van de prachtige bossen en meanderende beekjes. Minder bekend is dat er jaarlijks ook zeven miljard liter drinkwater wordt gewonnen uit de Drentsche Aa. Het relatief schone beekwater is hier erg geschikt voor, maar deze kwaliteit krijgt het niet vanzelf.

Bewaken van de waterkwaliteit

In het stroomgebied liggen niet alleen maar natuurgebieden, er wonen en werken ook mensen. Die zorgen soms voor ongewenste stoffen in de beek. Meetresultaten in de beek van het Waterbedrijf Groningen en Hunze en Aa's laten zien dat de kwaliteit van het beekwater soms onvoldoende is. Dit vraagt om aanvullende maatregelen.

Voorkomen is beter dan genezen

Het water uit de Drentsche Aa is niet direct geschikt voor drinkwater. Hiervoor voert het waterbedrijf bij De Punt nog een aantal zuiveringsstappen uit. Des te schoner het water binnenkomt uit de beek, des te minder technische kunstgrepen er nodig zijn om er kwalitatief drinkwater van te maken. Daarom is het van groot belang dat de bron, het stroomgebied van de Drentsche Aa, goed beschermd wordt tegen vervuiling.

Schoon water behouden

Om de drinkwatervoorziening voor de toekomst veilig te stellen, werken de provincie Drenthe, Hunze en Aa's, Waterbedrijf Groningen en omliggende gemeenten met elkaar samen. In overleg met inwoners, bedrijven en agrariërs in het Drentsche Aa-gebied zijn maatregelen bedacht, die ze vanaf 2016 gezamenlijk gaan uitvoeren. Een paar voorbeelden zijn:
  • Algemene voorlichting over activiteiten die de waterkwaliteit beïnvloeden met een website
  • Alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen stimuleren bij inwoners en gemeenten
  • Actieve uitwisseling van kennis en innovatie bij bedrijven langs de Drentsche Aa over milieuvriendelijk terreinbeheer
  • Het onderzoeken van maatregelen bij agrariërs, zoals het instellen van akkerranden en het verduurzamen van de teelten
  • Het actualiseren en monitoren van spuitvrije zones en vul- en spoelplaatsen in het gebied door provincie, waterschap en waterbedrijf.
 

Volg ons op

Drinkwater uit de Drentsche Aa