More crop per dop: pilots in Drenthe

Bij vier ondernemers in Drenthe zijn een aantal pilots met dripirrigatie en fertigatie aangelegd. Met deze voor de akkerbouw nieuwe techniek, willen we aantonen dat we zuiniger omgaan met water, de emissies van mineralen beperken en een verbeterslag maken in de kwaliteit van de producten en de opbrengsten.

De deelnemende ondernemers zagen hier kansen door de ervaringen van 2014. Hieruit bleek een hogere uitbetalingsprijs van de consumptieaardappelen als gevolg van een betere kwaliteit en een hogere opbrengst in de zetmeelaardappelen. De besparing op water was in 2014 niet echt duidelijk.
De deelnemende partijen gaan dit jaar nog strakker monitoren wat er gebeurt in de bodem. Hiervoor zijn diverse sensoren in de gewassen geplaatst die de vochtstromen en de mineralenstromen in kaart brengen. Op basis van die gegevens gaan we de water en mineralengiften sturen.

Er zijn nog genoeg vragen, zoals:
  • Wat is het effect op de opbrengst en de kwaliteit van de producten?
  • Kunnen we de inhoudsstoffen van aardappelen beter sturen doordat we de meststoffen heel gericht en heel dichtbij de wortels brengen?
  • Beperken we ook de afspoeling van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater doordat we de bodem vochtiger houden en er bij grote buien niet veel water afspoelt?
  • Hoe houdt de bodemstructuur zich bij dripirrigatie?Onderstaande partijen gaan dit samen met de ondernemers in 2015 ervaren. Kern blijft dat dit nieuwe systeem, wat best een andere manier van werken en management vraagt, financieel uit moet kunnen. De deelnemende partijen zijn: Broere Beregening, Netafim, DLV Plant, Yara, RMA, Agrometius, LWM.
De pilots worden gefinancierd door de provincie Drenthe, de Praktijknetwerken regeling van het ministerie van EZ, de waterschappen Hunze en Aa’s, Reest en Wieden en Vechtstromen.


De pilots vinden plaats bij:
  • het bedrijf Scholtenszathe in Klazienaveen, voor consumptieaardappelen;
  • het vernieuwingsbedrijf Op de Es te Zeijen, voor zetmeelaardappelen;
  • bij Mts Speelman te 1e Exloërmond, voor uien;
  • bij Fam van der Heijden te Vledder, voor lelies.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacob Dogterom (DLV Plant), 06-53389507 of Sigrid Arends (DLV Plant) 06-53151828.
 

Volg ons op

More crop per dop: pilots in Drenthe