Voorkomen lekke mestbassins

Vorig jaar hebben wij alle landbouwers in ons gebied een brief gestuurd over het voorkomen van lekke mestbassins. We constateerden toen dat er minder lekke mestbassins waren dan het jaar daarvoor. Dit jaar kunnen we melden dat er afgelopen winter geen lekke mestbassins bij ons zijn gemeld. Goed nieuws waar we als waterschap heel blij mee zijn. We willen iedereen bedanken voor het nemen van maatregelen om dit te voorkomen. Mocht u nog maatregelen willen nemen, dan leest u hieronder een paar tips uit de brief.
 

Mestbassin onderhouden

Steeds vaker zien we onkruid op mestbassins staan. Check uw mestbassin regelmatig en verwijder onkruid tijdig. Op deze manier voorkomt u dat er beschadigingen ontstaan.

Afsluiter ontoegankelijk maken

In het verleden zijn op verschillende plaatsen afsluiters gestolen of open gezet. De mest kan dan vrij uitstromen in de naastliggende sloot. Wij adviseren u de afsluiter minder toegankelijk te maken en de hoofdkraan af te sluiten na gebruik. De afsluiter minder toegankelijk maken doet u door:
• de toegangsweg af te sluiten met een hek of slagboom;
• een constructie rond de afsluiter te plaatsen (bijvoorbeeld van beton).

Voorkom overvulling mestbassin

Een ander voorkomend probleem is dat de bassins vaak overvol zijn. Dit is op te lossen door alert te zijn bij het vullen van het mestbassin. Attendeer uw mesttransporteur daar op en zorg ervoor dat het bassin niet te vol komt.

Als het toch gebeurt

Door een bord te plaatsen bij uw mestbassin met daarop uw naam en telefoonnummer, bent u sneller te bereiken. Stroomt er mest uit uw bassin, probeer de lekkage te stoppen en dam de eventuele verontreiniging direct af. Hiermee voorkomt u verdere verspreiding. Bel vervolgens direct het waterschap (0598) 69 38 00.

Volg ons op

Voorkomen lekke mestbassins