FAB randen in Hunze en Aa’s gebied

Ook dit jaar stimuleren we vanuit het waterschap op bescheiden schaal de aanleg van akkerranden.Dit doen we in twee gebieden: het gebied van de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (de ANOG) en het gebied van de Agrarische Natuurvereniging Drenthe (ANV).
De focus van plaatsing van de FAB akkerranden ligt op de Drentsche Aa vanwege het gebruik van het water voor drinkwaterproductie door waterbedrijf Groningen. Daarnaast willen we de ervaring die akkerbouwers hebben opgedaan met FAB akkerranden in het Groningse deel van ons beheergebied in het project Bloeiend Bedrijf niet verloren laten gaan.

Wat zijn FAB akkerranden?

De afkorting FAB staat voor Functionele Agrobiodiversiteit. Dit zijn bloemenrijke randen met een breedte tussen de 3 en 6 meter. Deze bloemenranden trekken zogenaamde plaag bestrijdende insecten aan. Het aanwezige nectar en stuifmeel in de bloemenranden biedt een extra voedselbron voor deze insecten. De mengsels zijn zo samengesteld dat de hele zomer bloeiende planten aanwezig zijn om insecten aan te trekken. De randen mogen niet bespoten, bemest of bereden worden. In het project Bloeiend bedrijf (2011-2013) gingen 600 akkerbouwers aan de slag met bloeiende randen langs akkers.

Met welk doel worden ze aangelegd?

De FAB akkerranden bieden een goed thuis voor allerlei natuurlijke vijanden van plaaginsecten. Een bekend voorbeeld hiervan is het lieveheersbeestje dat bladluizen opeet. Maar ook verschillende soorten spinnen, loopkevers en sluipwespen zijn erg nuttige natuurlijke vijanden. Hierdoor is het mogelijk het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op de naastgelegen akkergrond te verminderen. Uit onderzoek is gebleken dat deze randen vooral bij graan- en aardappelpercelen een positief effect hebben op natuurlijke insectenbestrijding. Dit leidt dan weer tot minder insecticidegebruik, waarbij de boer gewasinspecties gebruikt om vast te stellen of een schadedrempel al is overschreden of niet.
Kennis en kunde van aanwezige insecten is daarvoor nodig. Bewustwording bij de boer over de staat van het gewas is een must om FAB randen een succes te laten zijn.
 

FAB randen: voor natuurlijke plaagonderdrukking

Er kan een dusdanig ecologisch evenwicht ontstaan dat het spuiten van insecticiden niet of veel minder nodig is. En juist dit soort gewasbeschermingsmiddelen kunnen, wanneer ze in het oppervlaktewater terecht komen, een bedreiging vormen voor de beestjes in het water.
Om de ervaring die in het drie jarige project is opgedaan in ons beheergebied niet verloren te laten gaan, hebben we in beide gebieden de agrarischer natuurverenigingen aangeboden binnen hun netwerk van deelnemers aan bloeiend bedrijf te vragen wie er mee verder wilde gaan.
Door ook subsidie van de verenigingen zelf en van de RABO bank kon er een bescheiden lengte aan rand gerealiseerd worden.
Door een brede strook aan te leggen vindt naast natuurlijke plaagbestrijding vermindering van drift van Gewasbeschermingsmiddelen naar het water plaats. Maar ook bij hevige buien zullen de middelen minder gemakkelijk via afspoeling over de bodem in het water terecht komen.
Naast deze effecten stimuleert het ook een grotere verscheidenheid aan insecten, vogels, klein gedierte etc. En voor langsfietsende recreanten is het een feest.

 
 

Volg ons op

FAB randen in Hunze en Aa’s gebied