Landbouw juni 2015

Gaat u beregenen? Meld het ons

Door de aanhoudende droogte van het afgelopen voorjaar, zijn wij halverwege de maand mei weer gestart met de aanvoer van water uit het IJsselmeer.
____________________________

FAB randen in Hunze en Aa's gebied

Ook dit jaar stimuleren we vanuit het waterschap op bescheiden schaal de aanleg van akkerranden.Dit doen we in twee gebieden.
____________________________

Hilbrand Sinnema aan het woord

Hilbrand Sinnema is geen onbekende binnen ons waterschap. Na de laatste verkiezingen is hij een plekje opgeschoven van het algemeen bestuur naar...
Lees verder
____________________________

Voorkomen lekke mestbassins


Vorig jaar hebben wij alle landbouwers in ons gebied een brief gestuurd over het voorkomen van lekke mestbassins. We constateerden toen dat er minder...
____________________________

More crop per dop: pilots in Drenthe

Bij vier ondernemers in Drenthe zijn een aantal pilots met dripirrigatie en fertigatie aangelegd. Met deze voor de akkerbouw nieuwe techniek, willen we ...
____________________________

Aangepast maaibeheer Hunze en Aa's

In het gebied van Hunze en Aa’s is 380 kilometer watergang geselecteerd voor aangepast maaibeheer. Na uitvoering van een twee jaar durende...
Lees verder
____________________________

Aankondiging: demonstratie zuiveringssystemen Munnekezijl
Wilt u verschillende zuiveringssystemen bekijken, kom dan naar de demonstratie op 7 juli 2015 op de proefboerderij Kollumerwaard van de Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw, Hooge Zuidwal 1, 9853 TJ Munnekezijl.

Verdere informatie over deze dag volgt zo spoedig mogelijk op onze website.
 
 

Volg ons op

Landbouw juni 2015