Gaat u beregenen? Meld het ons

Door de aanhoudende droogte van het afgelopen voorjaar, zijn wij halverwege de maand mei weer gestart met de aanvoer van water uit het IJsselmeer. Via het Van Starkenborghkanaal en de Verlengde Hoogeveensche vaart wordt water naar ons beheersgebied gevoerd. Het aangevoerde water gebruiken wij om het waterpeil in sloten en kanalen te verhogen naar het zomerpeil. Daarnaast kan het water worden gebruikt voor beregening. Voor beregening uit grond- en oppervlakte water is een watervergunning vereist.

Meldingsplicht

Om voor iedereen het gebruik van oppervlaktewater mogelijk te maken, moeten wij dat water in het gebied verdelen. Daarbij is het van het grootste belang dat wij weten waar er wordt beregend en hoeveel water u verbruikt. Aan uw watervergunning is daarom een meldingsplicht gekoppeld. Dit betekent dat u het waterschap inlicht als u gaat beregenen uit oppervlaktewater. Met uw melding kan het waterschap zorgen voor voldoende wateraanvoer. Uw melding is daarom voor ons erg belangrijk.

Tijdstip melding

U dient ons twee dagen van tevoren te melden als u wilt gaan beregenen, op welke locatie en hoeveel kuub u gemiddeld verbruikt. U kunt deze gegevens doorgeven aan het waterschap via  telefoonnummer (0598) 69 38 00 of via beregening@hunzeenaas.nl.


Volg ons op

Gaat u beregenen? Meld het ons