Let op! Regels Activiteitenbesluit wijzigen

Omdat er nog te veel gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater voorkomen, is landelijk de wetgeving aangepast. De emissie van gewasbeschermingsmiddelen moet verdernaar beneden. We zijn er nog niet.
Wat dat voor u inhoudt leest u hieronder.

Wat wijzigt er

Op 1 juli 2017 wijzigt het Activiteitenbesluit milieubeheer om de waterkwaliteit te verbeteren. Drie onderdelen veranderen:
1.     Driftreductie van minimaal 75%;
2.     Teeltvrije zone van 25 naar 50 cm;
3.     Zuiveringsplicht glastuinbouw.

Wat betekent dit voor u?

Vanaf 1 juli 2017 moet u voor het hele perceel spuitdoppen of een spuittechniek gebruiken met een driftreductie van ten minste 75%. Bovendien wordt de teeltvrije zone voor granen en graszaad aangescherpt van 25 naar 50 cm. U moet rekening houden met inzaaien van 50 cm. vanaf de waterkant.
Voor intensief bespoten gewassen (aardappelen, uien, bloembollen, wortelen e.d.) blijft de teeltvrije zone tenminste 150 cm. Als u spuitdoppen of een spuittechniek met een driftreductie van tenminste 90% gebruikt, dan mag u de teeltvrije zone versmallen naar minimaal 100 cm.
Meer informatie: www.activiteitenbesluitagrarisch.nl

Zuiveringsplicht glastuinbouw

Per 1 januari 2018 zijn glastuinbouwers verplicht hun restwaterstromen te zuiveren. De gewasbeschermingsmiddelen moeten dan met minimaal 95% uit het te lozen water verwijderd zijn. Dit betreft drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt, en filterspoelwater.

Volg ons op

Let op! Regels Activiteitenbesluit wijzigen