Project keuringsstations voor veldspuiten en loonbedrijven

Er komen nog te veel gewasbeschermingsmiddelen voor in het oppervlaktewater. Dat is slecht voor het milieu. Het waterschap heeft de opdracht om die gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen. U begrijpt, dat kunnen we alleen met u. Met dit artikel willen we u informeren wat we gaan doen en wat uw rol daarin is.

Wat is er aan de hand?

Het blijkt dat veel agrariërs niet weten dat bij wasplaatsen van landbouwspuitmachines, restanten van gewasbeschermingsmiddelen in de bodem, het riool of de sloot verdwijnen. Met alle gevolgen voor het milieu. Samen met u willen wij werken aan een betere waterkwaliteit én middelenbehoud voor de sector.

Wat gaan we doen?

Het komend jaar gaan we gebruiken om wasplaatsen te controleren. We bezoeken loonbedrijven en keuringstations voor veldspuiten.  We bemonsteren en analyseren de was- en spoelplaatsen op gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten. Zodat we samen met u een goed beeld krijgen van eventuele overschrijdingen. We maken op deze manier duidelijk waar welke risico’s zich op de wasplaatsen voordoen.

Hou houden we u op de hoogte?

We geven informatie in onze landbouw nieuwsbrief, u vindt informatie op toolbox kaarten, verwijzing naar relevante websites etc. We bezoeken bedrijven, nemen monsters en adviseren hoe zij hun machines kunnen wassen zonder het riool of de sloot te belasten. Na het informatie- en adviesjaar volgt handhaving: we gaan dan scherp controleren en als het moet waarschuwen en verbaliseren.
Bij een grove overtreding gaan we direct over tot handhaving.

Wat verwachten wij van u?

We verwachten dat de akkerbouwers zich bewust zijn van de risico’s van lozing van gewasbeschermingsmiddelen van wasplaatsen naar het oppervlaktewater. Daarnaast verwachten we dat de akkerbouwers zich realiseren dat de continuïteit van hun bedrijfsvoering onder druk komt te staan, door een mogelijke beperking van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Volg ons op

Project keuringsstations voor veldspuiten en loonbedrijven