Voorkom mest in de sloot

De komende periode geeft de weersverwachting veel regen aan. Dat betekent dat er veel regenwater op mestbassins blijft liggen. Met alle gevolgen van dien. Om erger te voorkomen adviseren wij u om regelmatig regenwater van uw mestbassin af te laten lopen. Zo voorkomt u dat er mest in sloten spoelt èn schade aan uw bassin ontstaat.

Ook door het afsluiten van uw mestbassin voorkomt u dat door een ongelukje of vandalisme mest in de omliggende sloten en kanalen komt. U bent zelf verantwoordelijk hiervoor. Bij een calamiteit draait u zelf voor de kosten van herstel op.

Volg ons op

Voorkom mest in de sloot