Voorlichtingsbijeenkomst erfafspoeling 27 maart

Speciaal voor akkerbouwers in de Veenkoloniën: informatie over erfafspoeling en maatregelen om dit te voorkomen. En subsidiemogelijkheden voor investeringen op het gebied van erfafspoeling. U kunt ondersteuning krijgen bij het doen van een subsidieaanvraag. De avond wordt georganiseerd door de waterschappen Hunze en Aa’s en Vechtstromen samen met Innovatie Veenkoloniën en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).
Wanneer ​27 maart 2017
Tijd ​20.00 tot 22.00 uur
Locatie ​Innovatiecentrum Veenkoloniën, Noorderdiep 211 Valthermond

Programma

  • De heer H. Sinnema, lid van het dagelijks bestuur van Hunze en Aa’s opent de bijeenkomst
  • Mevrouw A. Geesken van Hunze en Aa’s over wat we in het oppervlaktewater aantreffen
  • Mevrouw Y. Gooijer van CLM Onderzoek en Advies over maatregelen met drie praktijkvoorbeelden uit de Veenkoloniën en waar een erf aan moet voldoen.
  • Korte aanvulling van Hunze en Aa’s op de voorgaande presentatie.
  • Vechtstromen geeft een toelichting op de aanleg van wasplaatsen met zuivering van gewasbeschermingsmiddelen.
  • Tot slot: Informatie over subsidiemogelijkheden en ondersteuning bij de aanvraag hiervan.

Aanmelden

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meldt u zich dan aan via rieke@innovatieveenkolonien.nl. Alvast bedankt en graag tot ziens op 27 maart!

Volg ons op

Voorlichtingsbijeenkomst erfafspoeling 27 maart