Land- en tuinbouw maart 2017

'De landbouw moet anders'

 

In de Tusschenklappen polder tussen Muntendam en Zuidbroek wonen Peter Harry Mulder en zijn vrouw Eline Ringelberg. Op hun prachtige monumentale boerderij de Kloosterplaats houden ze zich al jaren bezig met natuur, akkerbouw en educatie. Lees verder >> 

______________________________________________________________

Vergunningverlening makkelijker

 
 Een van de belangrijkste taken van Hunze en Aa’s is om er voor te zorgen dat de inwoners droge voeten houden. Dat betekent dat we zorgvuldig met onze watergangen om moeten gaan. Lees verder >>
 ______________________________________________________________

Project keuringstations voor veldspuiten en loonbedrijven

 
Er komen nog te veel gewasbeschermingsmiddelen voor in het oppervlaktewater. Dat is slecht voor het milieu. Het waterschap heeft de opdracht om die gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen. Lees verder >>
______________________________________________________________

 Voorkom mest in de sloot

 
De komende periode geeft de weersverwachting veel regen aan. Dat betekent dat er veel regenwater op mestbassins blijft liggen. Met alle gevolgen van dien. Om erger te voorkomen adviseren wij u om regelmatig regenwater van uw mestbassin af te laten lopen. Lees verder >>
______________________________________________________________

 Let op! Regels activiteitenbesluit wijzigen

  

Omdat er nog te veel gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater voorkomen, is landelijk de wetgeving aangepast. De emissie van gewasbeschermingsmiddelen moet verdernaar beneden. Lees verder >>

 ______________________________________________________________

Voorlichtingsbijeenkomst erfafspoeling

 

Speciaal voor akkerbouwers in de Veenkoloniën: informatie over erfafspoeling en maatregelen om dit te voorkomen. En subsidiemogelijkheden voor investeringen op het gebied van erfafspoeling. Lees verder >>

Volg ons op

Land- en tuinbouw maart 2017