'De landbouw moet anders'

In de Tusschenklappen polder tussen Muntendam en Zuidbroek wonen Peter Harry Mulder en zijn vrouw Eline Ringelberg. Op hun prachtige monumentale boerderij de Kloosterplaats houden ze zich al jaren bezig met natuur, akkerbouw en educatie. Peter Harry is naast gewone boer ook duurzame boer en vogeltjeman. Hij is geen biologische boer.

Bloeiende akkerranden

Bloemrijke akkerranden gaan op zijn grond hand in hand met bouwplannen voor gewassen. Op lange termijn leidt dit tot breed natuurherstel. “De landbouw zal wel anders moeten, anders keert de maatschappij zich tegen ons”, zegt hij met volle overtuiging. “Bloeiende akkerranden aanleggen is een vak apart, het is wel de bedoeling dat er bloemen bloeien die de plagen bestrijden. Bij alleen maar distels en brandnetels levert de akkerrand geen voordeel op. Op bedrijfsniveau is de vergoeding kostendekkend en het is ook gewoon leuk en onze plicht om als landbouwer met de natuur om te gaan.”
 
 

In de Volkskrant

Een dubbele pagina in de Volkskrant heeft zoveel reacties opgeleverd dat Peter Harry met een PowerPoint presentatie z’n collega’s weet te enthousiasmeren. Hij rekent ze voor dat er echt voordeel in zit. Zelf bespaart hij nu al € 3000,- per jaar aan bestrijdingsmiddelen.

Natuurlijke plaagbestrijding

Als ANOG lid met patrijzen, kwartels en leeuweriken op zijn land weet hij dat de insecten zo’n anderhalf miljoen bladluizen per dag, per bunder opeten. Dit heet natuurlijke plaagbestrijding.
Boer zijn met de natuur heeft het voordeel dat je meer vogels krijgt, mooier landschap maakt en minder bestrijdingsmiddelen nodig hebt. Mulder heeft al vier jaar niet meer tegen luizen hoeven spuiten.

Ook voor educatie

Eline verzorgt de social media en de website. Belangrijk in deze tijd. De boerderij Kloosterplaats in de Tusschenklappenpolder wordt ook gebruikt voor educatieve doeleinden (DeBoeropNoord). Eline heeft zelf een boerderij- en natuurlesmethode ontwikkeld en leert kinderen wat er in en om de boerderij gebeurt.

Positieve instelling

“De maatschappij vraagt om verandering in de landbouw. Veel boeren willen ook dat dingen veranderen, maar de kaders (financieel en regelgeving) maken veel onmogelijk. Bovendien vraagt het om een mentaliteitsverandering en een positieve instelling. In Boerenbuitengebied Muntendam proberen we de goede weg te vinden.”
Wie zei ooit: “Als je het door hebt, ga je het zien (Johan Cruijff).”

Volg ons op

'De landbouw moet anders'