Land- en tuinbouw 2017

Glyfosaat mag, maar niet in ons water

 20170705 - aankijler en mailchimp.jpg
Glyfosaat is een door de EU toegestaan gewasbeschermingsmiddel voor de landbouw. Een groot aantal landbouwers gebruiken het om onkruid tegen te gaan. Zoals gezegd: glyfosaat mag, maar kent wel een gebruiksaanwijzing. Het is namelijk beter afbreekbaar in en op grond maar moeilijk afbreekbaar in water. Lees meer >>


Wat doen we met uw belastingen?

20170507 - Aankijler website - mailchimp.jpg
Iedereen in Nederland betaalt waterschapsbelasting. U dus ook. U ontvangt daarvoor een aanslag van Hefpunt. Maar wat doen wij met het belastinggeld? In dit artikel leest u wat Hunze en Aa’s zoal doet voor de landbouw. Lees meer >>


 Kuubkisten reinigen

20170705 - aankijler en mailchimp kuubkist.jpg
In de akker- en tuinbouw gebruikt men kuubkisten voor het opslaan en bewaren van gewassen. Deze kisten raken vaak vervuild door ziektekiemen en restanten van gewasbeschermingsmiddelen. Het schoonmaken van deze kisten levert echter een milieuprobleem op. Het spoelwater loopt bij veel bedrijven van het erf in de sloot en komt zo in het oppervlaktewater. Dat willen we graag voorkomen. Samen met u. Lees meer >>


Regelbare drainage vraagt om maatwerk

Drainage - aankijler.jpg
Met regelbare drainage regel je het drainageniveau. Als het in de winter nat is stel je het niveau laag in, zodat de grondwaterstand niet te hoog wordt. Als het in het voorjaar droger wordt stel je het niveau hoger in om water in de bodem vast te houden. Zo voorkom je droogteschade. Lees meer >> 


Druppelirrigatie

 20170705 - Aankijler website - mailchimp.jpg
Bollenboer Gert Veninga uit Laaghalen heeft een stuk land waarop lelies groeien uitgerust met druppelirrigatie. Door een stelsel van leidingen, slangetjes en druppelaars druppelt het water bij de planten. Lees meer >>


 DuurSaam Glashelder

 
Maandag 17-07-2017 ondertekende Fien Heeringa (DB-lid) namens het waterschap Hunze en Aa’s het Maatregelprogramma DuurSaam Glashelder. Lees meer >>

Volg ons op

Land- en tuinbouw 2017