Kuubkisten reinigen

In de akker- en tuinbouw gebruikt men kuubkisten voor het opslaan en bewaren van gewassen. Deze kisten raken vaak vervuild door ziektekiemen en restanten van gewasbeschermingsmiddelen. Het schoonmaken van deze kisten levert echter een milieuprobleem op. Het spoelwater loopt bij veel bedrijven van het erf in de sloot en komt zo in het oppervlaktewater. Dat willen we graag voorkomen. Samen met u.
 kuubkist site.jpg

Voorlichtingscampagne

LTO Noord maakte een voorlichtingscampagne om verantwoord kisten te reinigen. U registreert zich via www.toolboxwater.nl/kistenwassers. Dit doet u met de blauwe knop. U vindt hier informatie over kisten reinigen en data van voorlichtingsbijeenkomsten. Daarnaast bezoekt Hunze en Aa’s vanaf 2017 bedrijven om knelpunten te bespreken en informatie te geven. Vanaf 2018 gaan we daadwerkelijk handhaven.

Gesloten reinigingssysteem

Binnen het project Kuubkistenreiniging worden verschillende systemen voor de verwerking van het spoelwater ontwikkeld, gedemonstreerd en onderzocht. Het project  bestaat uit het ontwikkelen van gesloten reinigingssystemen. Dit zijn systemen waarbij veel minder water nodig is, of waar geen lozingen meer plaatsvinden. Een ander belangrijk onderdeel van het project bestaat uit het geven van demonstraties van technische systemen en het geven van voorlichting over het reinigen van kuubkisten. Tijdens de demonstraties behandelen we diverse vragen. Wat mag wel, wat mag niet en hoe voorkomen we emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater?

Meer info

Meer info over het project staat op www.toolboxwater.nl. U klikt vervolgens op kistenreinigers. Daar vindt u veelgestelde vragen en informatie over wet- en regelgeving.
 
In oktober 2016 hebben we alle akkerbouwers een brief gestuurd met informatie over dit project. U kunt hier de brief nalezen.

Volg ons op

Kuubkisten reinigen