Glyfosaat mag, maar niet in ons water

Glyfosaat is een door de EU toegestaan gewasbeschermingsmiddel voor de landbouw. Een groot aantal landbouwers gebruikt het om onkruid tegen te gaan.

Zoals gezegd: glyfosaat mag, maar kent wel een gebruiksaanwijzing. Het is namelijk beter afbreekbaar in en op grond maar moeilijk afbreekbaar in water. Ons beleid is dat het middel absoluut niet op het talud mag komen. Spuiten op het talud leidt tot een snelle uitspoeling in het water, wat leidt tot milieuschade en extra kosten voor zuiveren. het om onkruid tegen te gaan. Zoals gezegd: glyfosaat mag, maar kent wel een gebruiksaanwijzing. Het is namelijk beter afbreekbaar in en op grond maar moeilijk afbreekbaar in water. Ons beleid is dat het middel absoluut niet op het talud mag komen. Spuiten op het talud leidt tot een snelle uitspoeling in het water, wat leidt tot milieuschade en extra kosten voor zuiveren.

 20170705 - tekst website glyfosaat.jpg

Communiceren is één en handhaven is twee

Hunze en Aa’s publiceerde al vaker over het gebruik van glyfosaat. De publicaties hebben resultaat gehad, maar hebben nog niet geleid tot het volledig ontzien van de taluds. Conform ons beleid is dat ontoelaatbaar. Het waterschap doet een beroep op de betrokkenen om alert te zijn bij het gebruik van glyfosaat. Dit betekent glyfosaat absoluut niet op het talud gebruiken. We controleren hierop.
Afhankelijk van de ernst van de overtreding bepalen we of er een waarschuwing wordt uitgegeven of een boeterapport opgemaakt wordt.
 
De meeste landbouwers gebruiken glyfosaat dus op de juiste wijze, maar het is nodig om gezamenlijk de laatste punten op de ‘ï’ zetten. We streven naar een goede opbrengst voor de landbouw en zuiver water voor ons allen.
 
 

Volg ons op

Glyfosaat mag, maar niet in ons water