Wateropgaven, nu en in de toekomst

Vorig najaar organiseerden we gebiedsbijeenkomsten om met inwoners te praten over ons toekomstig waterbeheer. Bij al deze bijeenkomsten was de landbouw goed vertegenwoordigd. We hadden het over thema’s als waterveiligheid, wateroverlast, watertekort en waterkwaliteit.

Nieuw beheerplan

Met de resultaten uit deze gebiedsdiscussies is een lijn uitgezet voor de te nemen maatregelen voor de periode 2016-2021. Naast de gebiedsdiscussies, zijn ook de huidige situatie en verschillende ontwikkelingen zoals klimaatverandering meegenomen. De maatregelen worden in de komende bestuursvergadering aan ons algemeen bestuur voorgelegd.
 
 

Volg ons op

Wateropgaven, nu en in de toekomst