Eerste mestafsluiters alweer gestolen

De eerste problemen met afsluiters van mestbassin hebben dit jaar zich alweer aangediend. In Roswinkel is vorige week mest uit een mestbassin gestroomd en in het Nieuwe Schuttingkanaal gelopen, omdat de mestafsluiter was weggehaald.

Mest verspreidt zich snel

Als deze afsluiters zijn verwijderd stroomt de mest eruit in naastliggende sloten. De mest vermengt zich met het water en stroomt naar het beken- en/of kanalenstelsel, met vissterfte als gevolg. De gevolgen voor het milieu zijn enorm.

Snelle actie voorkomt vissterfte

Het is dus belangrijk dat er zo snel mogelijk actie wordt ondernomen als de mest uit een bassin stroomt. Bijvoorbeeld door de sloot af te dammen. Nog beter is te voorkomen dat de afsluiters eraf gehaald worden. Wij waarschuwen landbouwers alert te zijn op hun mestbassin.

Diefstal

Vermoedelijk worden de afsluiters gestolen om te verkopen. De opbrengst van zo'n afsluiter is echter minimaal. Ziet u iets verdachts bij een mestbassin, meld dit bij de politie. Ziet u mest uit een mestbassin stromen, bel het waterschap.


Archieffoto mestafsluiter
 
 

 

Volg ons op

Eerste mestafsluiters alweer gestolen