Begrip voor geulen, maar herstel het wel

Sommige agrariërs graven geulen om het water snel van het land af te laten lopen. Begrijpelijk. Probleem is echter dat deze geulen vaak door de maaipaden lopen en niet altijd worden hersteld. Dit leidt tot ongewenste of zelfs onveilige situaties.

Letsel en schade

Door de diepe geulen zakt tijdens onderhoudswerkzaamheden ons materieel weg, waarbij chauffeurs letsel kunnen oplopen. Maar het veroorzaakt ook schade aan ons onderhoudsmaterieel. Bovendien vertraagt het de maaiwerkzaamheden.  

Herstelwerk

Om veiligheid voor onze buitendienst te garanderen, voeren wij dit herstelwerk nu vaak zelf uit. In sommige gevallen komen de kosten daarvan bij de veroorzaker te liggen. Het gaat om schade aan maaipaden door gegraven geulen, maar ook sporen van machines en ingezakte taluds die hierdoor ontstaan.
 
Tip: Plaats een buis in de geul en vul het weer aan met grond. Het maaipad blijft op deze manier vlak en sterk en leidt daardoor niet tot gevaarlijke situaties.
 
 

Volg ons op

Begrip voor geulen, maar herstel het wel