Water speelt in de landbouw

Onderzoek optimalisatie peilbeheer


In het grootste deel van ons gebied beheren we het waterpeil in de watergangen op basis van de grondwaterstand. Zakt het grondwater, dan...
Lees verder

Wateropgaven; nu en in de toekomst


Vorig najaar organiseerden we gebiedsbijeenkomsten om met inwoners te praten over ons toekomstig waterbeheer.
Lees verder

Eerste mestafsluiters alweer gestolen


De eerste problemen met afsluiters van mestbassin hebben dit jaar zich alweer aangediend. In Roswinkel is vorige week mest uit.. 
Lees verder

Begrip voor geulen, maar herstel het wel


Sommige agrariërs graven geulen om het water snel van het land af te laten lopen. Begrijpelijk. Probleem is echter dat..

Hunze en Aa's als gastspreker


Regelmatig zijn we te gast bij landbouwverenigingen en dergelijke om iets te vertellen over waterbeheer.
Lees verder

Bekendmakingen digitaal


Vanaf 1 januari 2014 publiceert Hunze en Aa’s algemene bekendmakingen niet meer in een krant of huis-aan-huisblad, maar alleen nog op hunzeenaas.nl.

 

Volg ons op

Water speelt in de landbouw