Houd perssappen in de kuilNu de periode van kuilen er weer aan komt, vragen
we nog even aandacht voor de perssappen, het vocht dat uit het ingekuilde product vrij kan komen.  

Verlies voederwaarde 

Als perssap vrij komt, verliest kuilvoer voederwaarde. Dat is jammer. Een absorberende onderlaag onder het kuilvoer houdt het perssap vast. Daardoor blijft de voederwaarde in het kuilvoer en kan het sap niet wegstromen. Dit is niet alleen nuttig voor u, maar ook voor ons. Het draagt bij aan schoner water. 

Toepasbare producten

Er kunnen diverse absorberende producten worden toegepast. U kunt zelf bepalen welke het beste past in het rantsoen. Het gebruik van koolzaad-, tarwe-, of gerststro heeft zich al in de praktijk bewezen. Maar er kan ook worden gedacht aan graszaadhooi, luzerne, droge graskuil of gedroogde bietenpulp. 

Absorberende onderlaag

Een absorberende onderlaag is snel en eenvoudig aan te brengen. Eerst maakt u een inschatting van het drogestofpercentage van het kuilvoer. Op basis hiervan brengt u voldoende stro aan om perssap in de kuil te houden. In de meeste gevallen is een absorberende onderlaag met gehakseld stro van ongeveer 15 tot 20 centimeter voldoende dik. Meer informatie over het aanbrengen van een absorberende onderlaag is te zien in een filmpje op Youtube: Profiteren door Absorberen. 

Voordelen uit praktijkproeven

 • Perssap blijft in de kuil;

 • Het verlies aan voederwaarde wordt beperkt;

 • Er is weinig absorberend product nodig;

 • Het is een goedkope en praktische oplossing;

 • De onderlaag neemt in voederwaarde toe m.b.t. VEM, DVE, RE, zetmeel, stikstof en fosfor;

 • Zeer beperkte afname van de ruwe celstof en structuurwaarde in een onderlaag van stro;

 • Vee selecteert niet en vreet alles op bij gehakselde producten;

 • Onderlaag van stro blijft fris en smakelijk;

 • Pensprik van stro blijft grotendeels behouden;

 • Geen problemen met uitkuilen en het voeren van het stro. 

Aandachtspunten

 • Het toepassen van een absorberende onderlaag van stro bij erg droge kuilen kan leiden tot meer broei en/of schimmels;

 • Tijdens het inkuilen bij regen is het verstandig om vlak voor het inrijden de onderlaag toe te passen;

 • Vee kan selecteren op de lange stengels van ongehakseld stro;

 • Enkele onderlaagsoorten zijn niet altijd beschikbaar tijdens het inkuilseizoen.  

Lozen van perssappen verboden

Perssap bevat veel voedingsstoffen. Komt dit in het oppervlaktewater terecht, dan daalt de zuurstof in water. Het gevolg is dat het waterleven en de vegetatie in en rondom de sloot afsterft. Naast perssap kan ook percolaat vrijkomen, het vuile water dat ontstaat wanneer hemelwater in contact komt met voer of voerresten. Ook dit kan beter niet in het water terecht komen. 

 

Volg ons op

Houd perssappen in de kuil