Praktische adviezen in Toolbox

  

Hunze en Aa’s gaat in haar voorlichting een nieuwe toolbox inzetten om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen.  

Praktische adviezen 

De box bevat zeventien kaarten met praktische adviezen. Handhavers van het waterschap reiken de kaarten doelgericht uit aan telers tijdens hun bedrijfsbezoeken. De handhavers geven dan aan waar verbeterpunten op het bedrijf liggen en bieden met de toolboxkaarten meteen praktische alternatieven. 

Ook via internet beschikbaar

De toolbox is een gezamenlijk initiatief van Nefyto, Unie van Waterschappen, Agrodis en LTO Nederland. De advieskaarten zijn ook via toolboxwater.nl als pdf beschikbaar.

Volg ons op

Praktische adviezen in Toolbox