Gaat u beregenen? Vertel het ons!

Als u besluit te gaan beregenen, horen we dit graag van u. Wij kunnen hier vervolgens rekening mee houden met de wateraanvoer. Zo voorkomen we dat de waterstand te snel daalt als er ineens veel beregend wordt.  

Extreme situaties

Om gebruik van oppervlaktewater voor iedereen mogelijk te maken, moeten wij het water in het gebied verdelen. Vandaar dat we graag willen weten waar en hoeveel er beregend wordt. In extreme situaties kan het zelfs zijn dat wij u vragen ’s nachts of bij toerbeurt te beregenen. Wanneer de waterstand te snel daalt, kan onze peilbeheerder u benaderen om hierover afspraken te maken. 

Meldingsplicht

Aan uw beregeningsvergunning is een meldingsplicht gekoppeld. Dit betekent dat u het waterschap twee dagen van tevoren moet melden dat u gaat beregenen, op welke locatie en hoeveel kuub u gemiddeld verbruikt. U kunt dit melden via  telefoonnummer (0598) 69 38 00 of mail beregening@hunzeenaas.nl.

Volg ons op

Gaat u beregenen? Vertel het ons!