Controle bespuitingen en reinigen spuitmachines


Ook dit teeltseizoen controleren we weer op bespuitingen. We kijken naar juist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen langs het oppervlaktewater. Niet alleen voor het waterschap is dit belangrijk, maar ook voor uzelf om te blijven beschikken over voldoende gewasbeschermingsmiddelen.  

Waar letten we op 

Bij een controle letten we op:

  • het gebruik van driftarme spuitdoppen en driftarme kantdop in de 14 meter strook langs oppervlaktewater;

  • de minimale afstand van 2 meter tot het oppervlaktewater bij het vullen van de veldspuit;

  • de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen volgens het Wettelijk Gebruiksvoorschrift (etiket);

  • het bewijs van vakbekwaamheid (spuitlicentie).

Ook toezicht op reiniging spuitmachines 

Daarnaast breiden we het toezicht uit met controle van het reinigen van spuitmachines op erven. Het afspoelen van gewasbeschermingsmiddelen van het erf is namelijk ook een belangrijke bron van de aangetroffen gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. We kijken naar het in- én uitwendig reinigen van de machines. Daarnaast bemonsteren we de afvoerputten op het erf.   

Maatregelen tegen erfafspoeling

Maatregelen die u kunt nemen tegen erfafspoeling kunnen variëren van het uitrijden van het spoelwater op het land tot het aanbrengen van een vloeistofdichte vul- en wasplaats met opvang. Ook zijn er inmiddels mobiele, oprolbare wasplaatsen in de handel.  

Bij overtreding 

Komen we tijdens bovenstaande controles overtredingen tegen dan kunnen we direct een boeterapport opmaken. Met het opmaken van deze bestuurlijke boete volgt er automatisch een doormelding naar de EU desk. De EU desk kan u korten op uw inkomenssteun.

Volg ons op

Controle bespuitingen en reinigen spuitmachines