Land- en tuinbouw 2018

Natte Percelen

@ Geulen en Graven 348 226.jpg
De regenperiode is weer aangebroken. Dit water wilt u van uw percelen af laten lopen. Er zijn een paar dingen waar u rekening mee moet houden. Lees verder>>


Lekkende mestbassins

@ Mestbassin - def 430.jpg
In het najaar en in de winter regent het regelmatig. Zo voorkomt u dat er mest in sloten spoelt èn schade aan uw bassin ontstaat. Lees verder>>

Project Topsoil

@ Topsoil 348 226.jpg 
 
Klimaatveranderingen en de effecten daarvan voor water, natuur en landbouw. We kijken, samen met andere landen, naar oplossingen voor deze problematiek. Lees verder >>

Wasplaatsen

@ Wasplaatsen 348 226.jpg 

Hoe voorkomen we dat gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen bij het schoonmaken van landbouwmachines? Lees verder>>


Loket Erfemissie Gewasbescherming verlengd

@ Erfemissie loket 348 226.jpg
Begin 2017 opende het Loket Erfemissie Gewasbescherming. Telers en adviseurs kunnen hier kosteloos terecht met vragen over emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf. In 2018 blijft het Loket bestaan. Lees verder >>


Volg ons op

Land- en tuinbouw 2018