Lekkende mestbassins

In het verleden hadden we meerdere problemen met lekke of geopende mestbassins. Mest stroomde in de sloot met grote gevolgen voor de waterkwaliteit in omliggende sloten en kanalen. Afgelopen jaren zijn er minder problemen geweest met mestbassins. Dat vinden we een goede ontwikkeling. Toch willen we u graag wat tips geven om dit soort calamiteiten te voorkomen. Dat is ook in uw belang.

Afsluiter ontoegankelijk maken

Het komt regelmatig voor dat afsluiters worden gestolen of worden open gezet. De mest kan dan vrij uitstromen in de naastliggende sloot. Wij adviseren u de afsluiter minder toegankelijk te maken en de hoofdkraan af te sluiten na gebruik.
De afsluiter minder toegankelijk maken doet u door:
de toegangsweg af te sluiten met een hek of slagboom;
een constructie rond de afsluiter te plaatsen.

Voorkom overvulling mestbassin

Een ander voorkomend probleem is dat de bassins vaak overvol zijn. Dit is op te lossen door alert te zijn bij het vullen van het mestbassin. Attendeer uw mesttransporteur daar op en zorg ervoor dat het bassin niet te vol komt.

Voorkom schade door regenwater

Laat tijdig het hemelwater van uw bassin lopen om schade aan de taluds van het bassin te voorkomen.
Houdt u er wel rekening mee dat dit water niet op het oppervlakte water geloosd mag worden als dit water is vermengd met mest.@ Mestbassin 430.jpg

Als het toch gebeurt

Door een bord te plaatsen bij uw mestbassin met daarop uw naam en telefoonnummer, bent u sneller te bereiken. Stroomt er mest uit uw bassin, probeer de lekkage te stoppen en dam de eventuele verontreiniging direct af. Hiermee voorkomt u verdere verspreiding. Bel vervolgens direct het waterschap (0598) 69 38 00.

De kosten zijn voor u

Houd er rekening mee dat de kosten, die het waterschap maakt om de schade te beperken en het schoonmaken van de sloot, voor uw rekening komen als het om uw mestbassin gaat. Deze kosten lopen al snel op naar enkele duizenden euro’s.
Door bovenstaande tips uit te voeren, heeft u minder kans op een lekkend mestbassin. Zo zal het aantal calamiteiten dalen. 

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling handhaving van waterschap Hunze en Aa’s via telefoon nummer 0598 693 800.
 
 

Volg ons op

Lekkende mestbassins