Loket Erfemissie Gewasbescherming verlengd

Begin 2017 opende het Loket Erfemissie Gewasbescherming. Telers en adviseurs kunnen hier kosteloos terecht met vragen over emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf. In 2018 blijft het Loket bestaan.

Het aanpakken van erfemissie is cruciaal om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Met toolboxkaarten, filmpjes, de erfemissiescan en het Loket Erfemissie Gewasbescherming werken partijen binnen Toolbox Emissiebeperking aan het verminderen van emissie.

We ontvangen regelmatig vragen van akkerbouwers over hun erf. Vragen als:
  • Aan welke eisen moet mijn erf voldoen?
  • Hoe pas ik mijn erf aan?

Het loket vertelt onder andere of uw aangepaste erf aan de huidige en toekomstige regelgeving voldoet. Onze handhavers maken eveneens gebruik van deze informatie.

Loket Erfemissie Gewasbescherming

Telers en adviseurs krijgen via het loket per mail of telefoon informatie over de eisen (wet- en regelgeving) die gelden bij erfemissie. Daarnaast staat er een overzicht met veel gestelde vragen op de website en zijn er informatieve video’s te vinden.

Verminderen erfemissie belangrijk

Veel activiteiten met gewasbeschermingsmiddelen gebeuren op het erf. De spuit wordt er gevuld, gestald en mogelijk ook gereinigd. Kisten staan buiten of worden op het erf gewassen. Wanneer er gemorst wordt of het waswater wegstroomt, kan het vervuilde water in het oppervlaktewater terecht komen. Dit is slecht voor de waterkwaliteit en kan op termijn leiden tot beperkingen in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het is daarom belangrijk erfemissie tot een minimum te beperken.@ Erfemissie loket 430.jpg

Maatregelen voor emissiebeperking

Om te voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen onnodig in het oppervlaktewater terecht komen hebben Nefyto, Unie van Waterschappen, Agrodis en LTO Nederland de handen ineen geslagen. Uit deze samenwerking is de Toolbox Emissiebeperking gekomen, waar praktische maatregelen om emissiebeperking te voorkomen, zijn uitgeschreven in factsheets. Ook is de erfemissiescan ontwikkeld, om telers eenvoudig te laten zien waar ze de belasting van het oppervlaktewater verder kunnen verminderen.

Meer informatie

Meer informatie over het Loket Erfemissie Gewasbescherming staat op de website www.toolboxwater.nl/erfemissie.

 

Volg ons op

Loket Erfemissie Gewasbescherming verlengd