Natte percelen

We begrijpen dat u het water van uw percelen af wil laten lopen. Wel zijn er een paar dingen waar u rekening mee moet houden.
@ Geulen en Graven 430.jpg 
Het doorgraven van een onderhoudspad is alleen toegestaan als deze sleuf/geul wordt voorzien van een buis die voldoende lengte heeft, om het onderhoudspad en talud te beschermen tegen uitspoeling.
Door uitspoeling van het talud ontstaan er door werkzaamheden aan het onderhoudspad gevaarlijke situaties voor onze medewerkers en kan er schade ontstaan aan machines. Ook spoelt er grond mee in de watergang. Hierdoor is de water aan- en afvoer niet meer gewaarborgd.
 
Om bovenstaande in de toekomst te voorkomen gaat het waterschap streng controleren en zal de schade op de eigenaar/veroorzaker worden verhaald.
Let wel op dat het gebruik van de buis tijdelijk is toegestaan. Na de natte periode dient u de buis te verwijderen en het onderhoudspad te herstellen om onnodig afstroming van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen te voorkomen.

Vragen

Voor vragen kunt contact opnemen met de afdeling handhaving van het waterschap Hunze en Aa’s telefoonnummer 0598 693 800.
 

Volg ons op

Natte percelen