Land- en tuinbouw 2018

Vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen

01 - Waterkwaliteit - 348 226.jpg
Het aantal normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater was in 2017 lager dan in 2016. Een mooi resultaat! Lees verder >>


Maaiseizoen gestart

06 - calamiteiten - 348 226.jpg
We zijn gestart met het onderhoud aan onze sloten. We doen dit om de aan- en afvoer van water in het gebied te garanderen. Lees verder>>


Oproep: meld watergebruik voor beregening

03 - Beregenen - 348 226.jpg
Als u besluit te gaan beregenen, horen we dit graag van u. Wij kunnen hier vervolgens rekening mee houden. Lees verder>>

DAW

04 - DAW - 348 226.jpg
In 2015 kwam LTO met het initiatief voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Inmiddels is een aantal projecten opgestart onder deze vleugels. Lees verder>>

Teeltvrije zones

05 - teeltvrij - 348 226.jpg
Het teelt- en spuitseizoen is weer begonnen. De regels rondom teeltvrije zones staan in het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Lees verder>>

Snel handelen bij een calamiteit

06 - calamiteiten - 348 226.jpg
Heeft u een calamiteit op uw bedrijf? Meld het via ons calamiteitennummer: 0900 33 66 990. Lees verder>>

Toolbox emissiebeperking

 07 - Toolbox emissie 348 226.jpeg
De toolboxkaarten emissiebeperking zijn recent aangepast en bevatten de nieuwste informatie. Op www.toolboxwater.nl zijn de actuele kaarten te vinden. Lees verder>>

Volg ons op

Land- en tuinbouw 2018