Vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen

 

01 - Waterkwaliteit - 430.jpg 
Elk jaar monitort het waterschap de gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. Het aantal overschrijdingen van de norm in 2017 was lager dan in 2016. Dat is een mooi resultaat!
 
Hopelijk is deze daling de inzet naar nagenoeg geen overschrijdingen in het jaar 2023. Dat is de afspraak die het kabinet heeft gemaakt met de maatschappelijke partners in de tweede nota duurzame gewasbescherming (Gezonde Groei, Duurzame Oogst).

Resultaten 2016 en 2017

In de kaart zijn de resultaten te zien van het jaar 2016 en 2017.
Er zijn twee soorten normen. Eén voor de directe giftigheid van een middel; de maximaal aanvaardbare concentratie (MAC). En één voor de langdurige giftigheid; het jaargemiddelde (JG).

Overschrijding van stoffen

In de tabel hieronder staan de aangetroffen stoffen. Per stof is een tweetal merknamen genoemd en een aantal toepassingsgebieden.
Middel ​Type middel Actieve stof in o.a.​ Toegelaten voor o.a.​
​pendimethalin ​herbicide ​Stomp SC, Wing P ​Maïs, bloembollen, boomkwekerij
​carbendazim ​fungicide ​Dit is een afbraakproduct van Thiophamet Extra, Topsin M Ultra ​Bloembollen, pootaardappelen, wintertarwe
​lindaan ​insecticide ​Deze stof is niet meer toegelaten
​acetamiprid ​insecticide ​Gazelle ​Bedekt: bloemgisterijgewassen, aubergine, paprik, tomaat
​pirimicarb ​​insecticide ​Pirimor, Pediment

​Aardappelen, bloembollen, Bedekt: paprika, aardbei, bloemisterijgewassen

​thiacloprid ​​insecticide ​Calypso, Dadian ​Bloembollen, aardappelen, bieten
​esfenvaleraat ​​insecticide ​Sumicidim Super, Sumi-Alpha 2.5 EC ​Bloembollen, aardappelen, bieten, granen
​dichloorvos ​​insecticide ​​Deze stof is niet meer toegelaten

 

Volg ons op

Vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen