Toolbox emissiebeperking

​Om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen, stelden Nefyto, Unie van Waterschappen, LTO Nederland en Agrodis eind 2013 de Toolbox Emissiebeperking op.

De Toolbox bestaat uit een set van 18 informatiekaarten met praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. De toolboxkaarten zijn recent aangepast om te zorgen dat ze de nieuwste informatie bevatten. Op www.toolboxwater.nl zijn de actuele kaarten te vinden.
07 - toolbox emissie - 430.jpeg

Wilt u beregenen? Meld dit 48 uur van tevoren via beregening@hunzeenaas.nl. We vragen landbouwers om zoveel mogelij… https://t.co/QGX2FQHmTF

Volg ons op

Toolbox emissiebeperking