Snel handelen bij calamiteit

Heeft u een calamiteit op uw bedrijf? Meld het via ons calamiteitennummer: 0900 33 66 990. Wij komen zo snel mogelijk in actie. Samen met u bekijken we hoe we de calamiteit oplossen.

Ons waterschap is voor calamiteiten 24 uur per dag, zeven dagen per week via dit nummer te bereiken.

Voorbeelden van calamiteiten:

  • Gescheurde mestsilo of –bassin;
  • Veldspuit in de sloot;
  • Lekkage bezinkbassin waardoor spoelwater in de sloot terechtkomt;
  • Brand waarbij bluswater in de sloot terechtkomt.

06 - calamiteiten - 430.jpg 

Volg ons op

Snel handelen bij calamiteit