Oproep: meld watergebruik voor beregening

beregenen 430.jpg
Door de aanhoudende droogte zijn wij op 24 mei weer gestart met de aanvoer van water uit het IJsselmeer via het Van Starkenborghkanaal en de Verlengde Hoogeveensche Vaart. Het aangevoerde water gebruiken wij om het waterpeil in sloten en kanalen te verhogen van winter- naar zomerpeil. Daarnaast kunt u het water gebruiken voor beregening.

Beregening

Het kan zijn dat door veel beregening uit het oppervlaktewater de waterstand snel daalt. Dit kan worden voorkomen door ’s nachts of bij toerbeurt te beregenen. Wanneer de waterstand te snel daalt, kan de peilbeheerder u benaderen om afspraken te maken over de momenten waarop u beregent.

Meldingsplicht

Om voor iedereen het gebruik van oppervlaktewater mogelijk te maken, moeten wij dat water in het gebied verdelen. Daarbij is het van het grootste belang dat wij weten waar er wordt beregend en hoeveel kuub u verbruikt. Aan uw beregeningsvergunning is een meldingsplicht gekoppeld. Dit betekent dat u het waterschap inlicht als u gaat beregenen. Met uw melding kan het waterschap zorgen voor voldoende wateraanvoer. Uw melding is daarom voor ons erg belangrijk.

Tijdstip melding

U dient ons 2 dagen van tevoren te melden als u wilt gaan beregenen, op welke locatie en hoeveel kuub u gemiddeld verbruikt. U kunt deze gegevens doorgeven aan het waterschap via telefoonnummer 0598–693800 of via beregening@hunzeenaas.nl.
 

Volg ons op

Oproep: meld watergebruik voor beregening