Project gras- en kleibekleding

Op onze zeedijk wordt binnenkort onderzoek gedaan naar gras- en kleibekleding. We kijken naar de sterkte van de huidige grasmat en naar de mogelijkheid nieuwe grassoorten te ontwikkelen voor de zeedijk.    

Waarom doen we dit?

Dit onderzoek kan bijdragen aan het ontwikkelen van een sterkere grasmat, die erosiebestendiger is en een hogere dichtheid heeft of meer biodiversiteit. Zijn de resultaten positief, dan kan dat leiden tot besparingen. De sterkte van de grasmat wordt namelijk meegenomen in de officiele toetsing en beoordeling van onze dijken. 

Hoe doen we dit?

Op de zeedijk worden vier verschillende proefvakken aangelegd. In het najaar testen we de bestaande grasmat naast de proefvakken. We bootsen golven na op de dijk, totdat de grasmat kapot gaat. Daarmee weten we hoe sterk de huidige grasmat is. Deze proef doen we over 4 á 5 jaar met de proefvakken. Pas dan kunnen we iets zeggen over de resultaten.  

Waar doen we dit?

Twee van de vier proefvakken worden ingericht op onze zeedijk. Daarnaast komt er een op de zeedijk van waterschap Noorderzijlvest en een bij Wetterskip Fryslân.

Onderdeel POV-Waddenzeedijken

Dit onderzoek is onderdeel van de POV-Waddenzeedijken, waarbij de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân samenwerken aan innovatieve dijkconcepten.  
 

Volg ons op

Project gras- en kleibekleding