Eerste toetsing kleirijperij

De klei in de kleirijperij bij Oterdum (Delfzijl) rijpt al aardig. Vorige week zijn de eerste monsters genomen voor onderzoek.

Sterke dijkenklei

De kleirijperij is gevuld met slib uit de haven van Delfzijl. Dit slib zit nu een half jaar in het depot. Het wordt op verschillende manier gerijpt tot klei. Naar verwachting is het over ongeveer 3 jaar sterke dijkenklei. 

Twee depots

Naast dit depot is er een depot aangelegd op de kwelder vlakbij het Ambonezenbosje. Dit depot wordt binnenkort gevuld met slib uit polder Breebaart.Het is een proef van waterschap Hunze en Aa's, provincie Groningen, Groningen Seaports, Het Groninger Landschap, Rijkswaterstaat en EcoShape. 

Volg ons op

Eerste toetsing kleirijperij