Is uw sloot al schoon?

schouwsloot 430.jpg
Een schone sloot is belangrijk voor de waterafvoer. Als eigenaar van een sloot die door het waterschap is aangewezen, wordt van u verwacht dat u deze schoonmaakt. Het schoonmaken van de sloot bent u dus verplicht.

Wanneer controleert het waterschap?

Vanaf 1 november controleren wij uw sloot. In vaktaal wordt dit schouwen genoemd. De sloten heten daarom schouwsloten. Wilt u weten of uw perceel aan een schouwsloot ligt? Bekijk dan de schouwkaart 2018 op onze website www.hunzeenaas.nl/schouw​.

Waarom moet ik mijn sloot schoonmaken?

Een schone sloot is belangrijk voor zowel de waterafvoer als de wateraanvoer. Door de klimaatverandering vallen er zwaardere regenbuien. Het is belangrijk dat sloten in ons gebied schoon zijn, zodat het water snel afgevoerd wordt. In droge perioden kan via sloten ook water worden aangevoerd.

Wat pak ik aan bij mijn sloot?

  • Begroeiing van de bodem
  • Houtopslag en begroeiing van taluds (dit zijn de schuine slootkanten)
  • Verwijderen van voorwerpen die de afvoer van water belemmeren 
  • Het schonen van de duikers (dit zijn buizen tussen de sloten)

Hoe maak ik mijn sloot schoon?

  • Met een hark of schep haalt u gemakkelijk de begroeiing van de bodem
  • Neem een bosmaaier of zeis om taluds te maaien
  • Een loon- of hoveniersbedrijf kan u ook helpen bij het schoonmaken van de sloot

Wat als ik de sloot niet schoonmaak?

Als u uw schouwsloot niet schoonmaakt, ontvangt u hierover bericht. We vragen alsnog de sloot schoon te maken. Als dit niet lukt, dan doet het waterschap dit op uw kosten.

Volg ons op

Is uw sloot al schoon?