Print pagina

Nepstorm test sterkte grasmat dijk

proef1 (003) 430.jpg
Simulator

De dijken in Nederland krijgen de komende decennia veel te verduren. Het klimaat verandert; de zeespiegel stijgt en stormen worden heviger. Het was de eerste keer dat de proef uitgevoerd wordt in de Waddenzee. Voor de proef werd een 8 meter hoge simulator op de dijk geplaatst. Deze simulator maakte 20 uur lang twee meter hoge golven. Na afloop werd gekeken welke invloed dit had op de grasmat.

Onderzoek naar gras en kleibekleding

De simulatie vond plaats op drie van de vier plekken waar de POV Waddenzeedijken de gras en kleibekleding van de zeedijk onderzoekt. In proefvakken op de dijk komt een nieuwe grasmat. Over ongeveer 5 jaar kijken we naar de sterkte van gras en klei en mogelijkheden om nieuwe grassoorten te ontwikkelen voor zeedijken. Dit kan bijdragen aan een sterkere grasmat, die erosiebestendiger is  en een hogere dichtheid of meer biodiversiteit heeft.

Simulatie van golven op de dijk

Om een goede nulmeting te hebben, werden op de huidige dijk golfoploopproeven gedaan. Hierbij simuleerden we golven op de dijk, totdat de grasmat kapot ging. Zo bepalen we hoe sterk de huidige grasmat is. De resultaten uit deze meting vergelijken we over 4 á 5 jaar met de resultaten uit de golfoploopproeven die worden uitgevoerd op het nieuwe gras in de proefvakken.

Uitkomsten van invloed op officiële rekenregels

Eind december zijn de drie proeven klaar. Dan worden de gegevens verwerkt en volgt er een rapportage. Naar verwachting is dat in april 2019. De resultaten van de nulmeting zijn vastgelegd, deze vormen vervolgens de referentie van de vervolgproeven die over 4-5 jaar gaan plaatsvinden op de grasmat met de nieuwe grassoorten. 
Als de resultaten uit dit onderzoek positief zijn, dan kan dat leiden tot het opstellen van nieuwe- of aangescherpte rekenregels. De sterkte van de grasmat is namelijk onderdeel van het huidige toets- en beoordelingsinstrumentarium. Indien deze door positieve resultaten vanuit het onderzoek kunnen worden bijgesteld, dan kan dat leiden tot besparingen.

Totaal vier van deze proefvakken op de Waddenzeedijk

Naast deze plek zijn er nog twee andere proefvakken gepland:
  • op de Emmapolderdijk direct ten westen van Eemshaven (bij waterschap Noorderzijlvest);
  • op de Slachterdyk (bij Wetterskip Fryslân).

Beschikking binnen

Dit onderzoek is onderdeel van de POV-Waddenzeedijken, waarbij de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslan Nederland onder de paraplu van het Deltaplan Waterveiligheid beschermen tegen overstromingen, nu én in de toekomst.  Eerder dit jaar ontvingen we een beschikking á  € 641.370,00 om het onderzoek gras- en kleibekleding uit te voeren.
 

Volg ons op

Nepstorm test sterkte grasmat dijk