Print pagina

Werkzaamheden Brede Groene Dijk gestart

We zijn gestart met de eerste werkzaamheden voor de Brede Groene Dijk. Dagelijks bestuurder Hilbrand Sinnema verrichtte op 7 maart de starthandeling. Vanaf de dijk zijn de werkzaamheden op de voorliggende kwelder duidelijk zichtbaar.

Demonstratieproject

De Brede Groene Dijk is een demonstratieproject voor de versterking van de zeedijk. Het dient als voorbeeld voor dijken elders in het land of zelfs daarbuiten.
De zeedijk van Kerkhovenpolder tot aan de Duitse grens moet volgens de normen worden versterkt. Als deze dijk op een traditionele manier zou worden versterkt, zou de grasbekleding worden vervangen door asfalt. Het waterschap kiest voor een meer natuurlijke dijk, een Brede Groene Dijk.

Meerdere trajecten

Het project kent meerdere trajecten: de aanleg van een klutenplas, de aanleg van een kleirijperij én de aanleg van de Brede Groene Dijk. Hoe dat precies zit leest u op de pagina Brede Groene Dijk. 

Volg ons op

Werkzaamheden Brede Groene Dijk gestart