Print pagina

Lege voorbezinktank RWZI Scheemda

De voorbezinktank op RWZI Scheemda is geleegd voor een inspectie. De voorbezinktanks worden eens in de tien jaar geïnspecteerd.

Werking voorbezinktank

Nadat het rioolwater in de zuiveringsinstallatie is binnen gekomen gaat het naar de voorbezinktank.
Tijdens het bezinkingsproces wordt het eerste slib van het rioolwater gescheiden. Een brug met veegarm verzamelt het slib. Dit slib wordt via een aparte behandelingsstraat verwerkt. Het overgebleven water wordt vervolgens elders behandeld met bacteriën die het water schoner moeten maken.
Eens in de tien jaar moet een voorbezinktank geïnspecteerd worden. Er gaat een heel proces aan vooraf om zo’n tank vrij van water te maken.

Grondwaterpeil

Voordat je het water uit een voorbezinktank kunt lozen, moet je het grondwaterpeil laten zakken. Het grondwater zorgt namelijk voor een tegendruk van de bootvormige, gevulde tank. Als je de tank zou legen zonder het grondwaterpeil te verlagen, drukt het grondwaterpeil de tank omhoog. Zoals bootjes bijvoorbeeld ook kunnen varen op de zee.
Anderhalve week duurt het voordat het grondwater het peil bereikt heeft waarna de voorbezinktank geleegd kan worden. Dit laatste duurt zo’n anderhalve dag.

Inspectie

De voorbezinktank in Scheemda is nu klaar voor inspectie. Dit doen onze medewerkers van de RWZI. Eventuele schade wordt hersteld.
 
Voorbezinktank 430.jpg 
 

Volg ons op

Lege voorbezinktank RWZI Scheemda