Print pagina

Eindsymposium Ruim Baan voor Vissen

Op donderdag 12 oktober werden de conclusies gepresenteerd van het project Ruim Baan voor Vissen.
Een gezonde visstand en een betere en ruimere leefomgeving voor vissen in binnenwateren en de Waddenzee. Dat wilden de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa's, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Wetterskip Fryslân bereiken. Vijf jaar geleden startten we met het project Ruim Baan voor Vissen. Er werd ruim 11 miljoen euro ingezet, mede dankzij een bijdrage uit het Waddenfonds.

Resultaten

Met de afronding van dit project komt er een einde aan een bijzonder traject waarbij de waterschappen de deur voor trekvissen vanuit zee openzetten. We maakten het achterland toegankelijk voor allerlei soorten vissen die van zout naar zoet migreren en andersom. We legden  vishevels aan en maakten  sluizen en gemalen in de zeedijken passeerbaar. Daarnaast realiseerden we landinwaarts  vispassages en natuurvriendelijke oevers en legden we paaiplaatsen aan in een groot aantal watergangen. Ook monitorden we de resultaten. 

Meer obstakels

Het bevorderen van vismigratie is een zaak van lange adem. De komende jaren zullen nog meer obstakels weggenomen worden om de reis van trekvissen mogelijk te maken.  Door dit project en de jaren die komen gaan bevorderen de waterschappen vismigratie en geven daarmee Ruim Baan voor Vissen.

Eindrapport

We hebben voor u het uitgebreide eindrapport van Ruim Baan voor Vissen en ook een meer  publieksvriendelijke versie

@RBBV-nieuws.jpg Het drukbezochte eindsymposium
@RBVV - Nieuws 02.jpg
Projectleider Kees Munting overhandigt het eindrapport aan voorzitter van de 
stuurgroep Marian Jager
 

Volg ons op

Eindsymposium Ruim Baan voor Vissen