Print pagina

Doel: in 2020 wekken wij 40% van energie zelf op

Hunze en Aa’s heeft zich ten doel gesteld om in 2020 40% van zijn energie zelf op te wekken. Naast de energieopwekking door biogas, zetten we nu ook in op zonnepanelen en kleine windmolens.

Doel halen

Al jaren werken we aan energiebesparing en energieopwekking. Onder andere door het produceren van biogas. Dit produceren wij door het zuiveringsslib op een aantal rioolwaterzuiveringen te vergisten. Hiermee behalen we echter niet die 40% zelfopwekking. Met het investeren in zonnepanelen en rendabele kleine windmolens komen we daarbij dichter in de buurt.

Krediet beschikbaar

Het algemeen bestuur heeft besloten een krediet beschikbaar te stellen voor de investeringen in onze energiehuishouding. We kunnen nu dus starten met het traject van vergunning- en subsidieaanvragen en aanbesteding. Naar verwachting is een en ander voor 2020 gerealiseerd. 

Motie

Een ingediende motie, om het dagelijks bestuur de ruimte en het vertrouwen te geven om de opgave van 40% zelfopwekking zonder inmenging van het algemeen bestuur te realiseren, is aangenomen. Daarmee kan sneller en efficiënter gewerkt worden.Volg ons op

Doel: in 2020 wekken wij 40% van energie zelf op