Print pagina

Uw aanslag krijgt u van het Noordelijk Belastingkantoor

Uw aanslag voor waterschapsbelastingen krijgt u voortaan van het Noordelijk Belastingkantoor. Tot nu toe kreeg u deze aanslag van Hefpunt. Dat is straks verleden tijd. Alle lopende zaken en afspraken die u heeft met Hefpunt gaan mee naar deze nieuwe organisatie. Uw automatische incasso bijvoorbeeld of uw bezwaar, betalingsregeling of kwijtscheldingsaanvraag.
noordelijk belastingkantoor
Kijk voor meer informatie op www.noordelijkbelastingkantoor.nl.

Volg ons op

Uw aanslag krijgt u van het Noordelijk Belastingkantoor